woensdag 16 mei 2007

III Concepten - ThierryIdee
In het licht ben je zichtbaar voor andere mensen terwijl je in het donker door niemand word gezien. Mensen zetten overdag in feite een masker op en ’s nachts laten mensen hun echte identiteit zien. ’s Nachts zijn mensen ook veel meer in een privé-sfeer en worden niet beïnvloedt door andere mensen.

Concept

DOORDAT MENSEN OVERDAG EEN MASKER OPZETTEN, TONEN ZIJ HUN WARE AARD NIET. DIT DOET MEN ALLEEN IN DE NACHT. ALS HET DUS DONKER IS EN NIEMAND HUN WARE BEDOELINGEN OF KARAKTER KAN ZIEN.

DOOR DE GEBRUIKER IN EEN DONKERE RUIMTE TE PLAATSEN MET 1 LICHTPUNT IN HET MIDDEN VAN DE RUIMTE, WORDT DE GEBRUIKER GETRIGGERD OM IN HET LICHT TE GAAN STAAN. ALS DE GEBRUIKER IN HET LICHT STAAT ZAL ER OP DE MUUR EEN BEELD TERVOORSCHIJN KOMT VAN MENSEN DIE DE GEBRUIKER AANSTAREN EN GRONDIG BEKIJKT.

ALS DE GEBRUIKER BUITEN DE CIRKEL TREEDT ZAL ER EEN BEELD VAN HET ALLEDAAGSE LEVEN WORDEN VOORGESTELD EN WORDT ER WEINIG AANDACHT BESTEED AAN DE GEBRUIKER, MITS HIJ STIL BLIJFT STAAN.

DOET DE GEBRUIKER DIT NIET DAN ZAL DE LICHTCIRKEL GROEIEN, TOTDAT DEZE DE GEHELE RUIMTE VULT. HIERDOOR ZAL DUIDELIJK WORDEN DAT ALS ER GEEN NACHT/DONKERTE MEER ZOU BESTAAN NIEMAND ZICH KAN VERSCHUILEN EN GEDWONGEN WORD ZIJN OF HAAR WERKELIJKE AARD TE LATEN ZIEN AAN DE BUITENWERELD.

UitvoeringIdee

In het licht ben je zichtbaar voor andere mensen terwijl je in het donker door niemand word gezien. Mensen zetten overdag in feite een masker op en ’s nachts laten mensen hun echte identiteit zien. ’s Nachts zijn mensen ook veel meer in een privé-sfeer en worden niet beïnvloedt door andere mensen.

Concept

DE GEBRUIKER PROBEERT ZICH ACHTER EEN MASKER TE VERSCHUILEN. MAAR DOORDAT ER GEEN NACHT MEER IS ZAL HIJ OP DEN DUUR ZIJN WARE AARD MOETEN LATEN ZIEN EN ZICH NIET MEER ACHTER HET MASKER KUNNEN VERSCHUILEN.

OP HET MOMENT DAT DE GEBRUIKER MET ZIJN GEZICHT BIJ HET MASKER KOMT, ZAL DEZE STEEDS SNELLER EN EERDER GAAN VERSCHUIVEN.
(DIT KAN ZOWEL DIGITAAL ALS FYSIEK WORDEN UITGEWERKT).

HIERDOOR ZAL HET VOOR DE GEBRUIKER STEEDS MOEILIJKER WORDEN OM ZICH TE VERSCHUILEN ACHTER HET MASKER, EN ZAL DUS GEDWONGEN ZIJN HET EIGEN GEZICHT TE LATEN ZIEN EN HIERMEE DE WARE AARD.

Idee

We willen de gebruiker laten ervaren wat er gebeurd als er altijd licht is. Wat is de impact van constante dag. Wat gebeurt er met het biologisch ritme?Uitdaging: constante dag laten beleven in enkele minuten

Concept

DE GEBRUIKER KRIJGT IN SNELTREIN VAART EEN DAG TE ZIEN MAAR NIET ZOALS HIJ DEZE GEWEND IS, HET WORD NAMELIJK GEEN ECHTE NACHT. DE DAG GAAT MAAR DOOR EN DOOR.

DOOR DE REACTIE VAN DE GEBRUIKER TE METEN (HIER MOET GEDACHT WORDEN AAN TEMPERATUUR, BEWEGING, AANRAKING) BEÏVLOED HIJ HIER HET VERLOOP VAN DE DAG.

VOORBEELD: ALS DE GEBRUIKER VEEL BEWEEGT ZAL HET BEELD WAZIGER WORDEN OM HET IDEE VAN SLAAP NA TE BOOTSEN (HIER ZOUDEN NOG ANDERE MANIEREN VOOR MOETEN WORDEN UITGEZOCHT). OOK ZAL HET BEELDEN TONEN DIE MISSCHIEN NIET BESTAAN OF HELEMAAL NIET OP ZIJN PLAATS ZIJN IN DE CONTEXT, DIT OM SLAPELOOSHEID (INSOMNIA) UIT TE BEELDEN.

Geen opmerkingen: