dinsdag 24 april 2007

Onderzoek over dieren (Gil)

Dieren
“Animals represent the mystery and power of the natural world, which can create or destroy.”

Dromen over dieren
Een mens ziet dieren al vanuit de tijd van de egyptenaren als een verbeelding van menselijke emoties en gemoedstoestanden. Zo kennen wij tegenwoordig nog uitspraken als 'zo sluw als een vos' of 'zo dom als een ezel'. Deze uitspraken zeggen iets over hoe wij naar dieren kijken en hoe dit beeld zich relateert tot ons eigen gevoel. Vanuit de eerste ervaringen van de mens met dieren zijn deze emoties al ontstaan, zodoende stammen onze eerste emoties met betrekking tot dieren af van het tijdperk van de jager.

Deze eerste beelden met inhoud over relaties tussen mensen en dieren stammen uit de griekse mythologie. Een belangrijk onderdeel van veel mythen is de transformatie van mens in dier en andersom. Een voorbeeld is het sprookje van Pinocchio waarin een houten pop van een jongen tot leven wordt gewekt, vervolgens in een ezel veranderd en uiteindelijk zelfs een mens wordt. Een dergelijke transformatie wil de grenzen weergeven die mensen onderscheid van dieren.

Maar ook op het andere werelddeel hebben mensen zichzelf altijd willen relateren aan dieren. Een voorbeeld hiervan zijn de Egyptenaren, welke geloofden dat de ziel van een god reïncarneerde in het lichaam van de dieren. Zo werden positieve goden als Ra gezien als een kat, en negatieve goden als Ammut zouden gereïncarneerd zijn in een monsterachtig dier als de krokodil.

Het verschil tussen deze culturen zit hem in de beschouwing van het dier. Zo is een varken in het oude Egypte een heilig dier, terwijl vele eeuwen later hetzelfde dier wordt verafschuwd in omringende Islamitische landen. Het eerste wat van belang is, is de aanwezigheid van het dier. Zonder de koe, had het dier in het verre oosten nooit heilig verklaard kunnen worden. Daarbij komt nog het verschil in cultuur, in de benadering en de waarneming van de wereld om men heen.

Al deze voorgeschiedenis heeft ertoe geleid dat wij tegenwoordig een bepaalde perceptie hebben op verschillende dieren. Zo zien wij in onze westerse cultuur een hond als een trouw en beschermend dier, terwijl wij vleermuizen verafschuwen en hen onder het duisternis der diersoorten scharen. Als wij dromen over vleermuizen zullen wij zodoende een slechte droom beleven. Dit heeft alles te maken met gebeurtenissen in het echte leven van de persoon, die deze emoties omzet in een dierlijke vorm waar men ervaring mee heeft (het kleinste beetje ervaring kan al tot zulke dromen leiden).

Het zijn de menselijke kenmerken die wij proberen te vertalen naar een dier, iets wat in het verleden heel bewust veel is gedaan. Tegenwoordig gebeurt dit echter in dromen, en dus niet meer bewust. Enkele voorbeelden van menselijke kenmerken die volgens de westerse standaard naar dieren vertaald staan op http://www.loesje.info.

Verschillen
Het DNA van een mens verschilt voor minder dan 2% van de bouwstenen van een chimpansee. Dit betekent dat de mens en de chimpansee nagenoeg identiek zijn. Waarom ervaren we die kleine verschillen dan als zulke grote verschillen?

Dit komt voornamelijk vanwege de manier waarop deze bouwstenen zijn opgebouwd. Binnen het DNA zitten ook delen die niet uit een eigen code bestaan, maar die de organisatie van andere codes regelen en beheren. Vergelijk het met het bouwen van een huis, wanneer er tien bouwers voor angenomen zijn zonder ervaring is er een beheerder nodig die alles in goede banen kan leiden. In dat geval hangt het grotendeels van deze beheerder af hoe het huis eruit komt te zien, enerzijds een fantastisch kasteel, anderzijds een bouwval.

Een chimpansee bezit dus wel grotendeels de mogelijkheid om zich tot een kasteel te vormen, maar de beheerders hebben nog een te kort aan ervaring, wat zich met het vorderen van de tijd ontwikkeld.

Geen opmerkingen: