woensdag 23 mei 2007

NGC - Earth Investigated: Moon Mysteries Investigated

Ik heb zojuist de documentaire bekeken op National Geographic Channel over de invloed van de maan op het leven op aarde. Nou bleek het voornamelijk een wetenschappelijke ontdekkingstocht geweest te zijn. Voor geïnteresseerden hieronder een samenvatting van de documentaire.

Bij een botsing van de aarde met een andere planeet zijn brokstukken losgekomen. Een van deze brokstukken bleef aangetrokken tot de aarde welke zich door circulatie langzaamaan vormde tot wat nu de maan is. Bij deze botsing is de aarde tevens gekanteld, waardoor de planeet nu niet meer net een verticale as draait. Deze 23,5 graden kanteling zorgt voor de afwisselende seizoenen die wij ieder jaar ervaren.

Vier miljard jaar voor ons huidige leven stond 'onze' maan echter zo'n vijftien maal dichterbij de aarde dan nu het geval is, met als gevolg dat de aantrekking van de maan (ep en vloed) vele malen sterker was. Hierdoor waren er permanente vloedgolven van honderden kilometers hoog op de plek waar de zon staat. In combinatie met de toenmalige snellere circulatie van de aarde, was er een wereld met hevige stormen en overstromingen. Dankzij deze enorme overstromingen mengden mineralen die zich op het land begaven met de oceanen. Deze menging wordt ook wel de 'oersoep' genoemd, waaruit met behulp van het stormachtige weer (bliksem en dus elektriciteit) leven zoals wij het kenen is ontstaan.

Om iets van de historie van de aarde te ontdekken kan er op de maan naar oud gesteente van het aardoppervlak gezocht worden. Dankzij meteorietinslagen bestaat er de mogelijkheid dat gesteentes dat hierbij losraakten zich binnen het krachtveld van de maan bevonden, waardoor dergelijke stukken in de vacuüm houdbaar gebleven zijn. Mocht hier iets van gevonden worden, dan zou hier veel over de geschiedenis van de aarde en het ontstaan van het leven uit gehaald kunnen worden.

De maan, en dan met name volle maan, zou volgens verhalen en mythen een invloed op het gedrag van de mens moeten hebben. Het is bekend dat het gedrag van met name roofdieren wel beïnvloed wordt vanwege het vele licht dat aanwezig is, zij worden actiever en daarmee agressiever dan wanneer het donker is. Volgens een politiewoordvoerder schijnen er ook de meeste gebeurtenissen tijdens volle maan plaatste vinden. Zowel overtredingen van de wet als ongelukken zijn in grotere mate aanwezig bij volle maan, wat zou kunnen betekenen dat ook mensen agressiever worden van een volle maan. Nieuwe studies hebben echter kenbaar gemaakt dat er geen aanwijsbare feiten bestaan die een verband legt tussen de cyclus van de maan en het gedrag van de mens.

Volgens andere, nieuwe theorieën zou het wel mogelijk kunnen zijn dat grote natuurrampen mede verantwoordelijk zijn door de maan. Zo zou de aantrekkingskracht van de maan het lava onder de aardkorst naar buiten kunnen trekken, waardoor vulkaanuitbarstingen kunnen ontstaan. Met dit model zijn al enkele vulkaanuitbarstingen voorspelt. Een andere natuurramp wordt mogelijk ook beïnvloed door de maan; aardbevingen. Wanneer de maan en de zon op één lijn staan, is de totale zwaartekracht die op de aarde wordt uitgeoefend groter. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om sterkere aardbevingen te produceren, vanwege het aantrekken van aardplaten die vervolgens tegen elkaar schuiven. Met deze theorie in het achterhoofd werden al aardbevingen in 1989 (San Fransisco), 2004 (Azië, tsunami) en 2005 (Pakistan) voorspelt.

Vooruitkijkend naar ontwikkelingen die de maan en de aarde gaan doormaken, weten wij dat de maan zich ieder jaar met 3,2 meter per jaar verwijderd van de aarde. Over zo'n twee miljard jaar zal de aarde zijn 'grip' op de maan verliezen en zal deze worden opgeslokt door de (zwaartekracht van de) zon. Zonder de maan zal de aarde niet stabiel om deze as blijven draaien, maar zal het gaan wankelen. Met als gevolg dat het klimaat ernstig verstoord wordt wat onmogelijke leefomgevingen met zich mee zal brengen.

Bron: National Geographic Channel

Herhalingen:
23 mei, 2.00 uur
27 mei, 0.00 uur
29 mei, 14.00 uur
30 mei, 3.00 uur

Geen opmerkingen: